De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland - publicatie 26 november 

Wat doen wij voor jou?

Zoek je kinderopvang en…

 • weet je niet waar naartoe?
 • Heb je dringend een plaats nodig?
 • Heeft je kind een speciale zorgbehoefte?
 • Zoek je ook ruimere openingsmomenten?
 • Heb je het moeilijk om alles in te vullen op de computer of laptop?

Het Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland gaat met jou op weg! stel je vraag en samen met jou zoeken we naar een plaatsje.

Hoe kan je ons bereiken?

Op de website www.loketkinderopvangpajottenland.be
Op het telefoonnummer 04 78 63 42 95
Via het e-mailadres loketkinderopvangpajottenland@gmail.com


Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken - publicatie 25 november 

In de periode van 1 december 2020 tot 15 maart 2021 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De werken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten ed. die opstoppingen binnen de bedding veroorzaken. De werken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In de gemeente Bever wordt gewerkt aan:

 • Beverbeek
 • Heysbroekbeek
 • Carmoisbeek (Wijzebeek)
 • Beverbeek, 2e arm
 • Poreelbeek

 Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.


Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei - publicatie 17 november 2020 

Welkom in jouw landschap!

De gemeente Bever is aangesloten bij Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.  Samen met 16 andere gemeenten, tal van verenigingen en inwoners maken we werk van meer natuur en landschap, ook bij jou om de hoek. Dankzij het lidmaatschap van je gemeente bij Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei kan je als inwoner bovendien genieten van advies en ondersteuning voor boomgaarden, poelen, klein erfgoed...

Het prachtige landschap van het Pajottenland en de Zennevallei bepaalt het karakter van de streek. Jij geniet er elke dag van. Duizenden jaren landbouw hebben gezorgd voor een prachtig landschap waarin natuur, erfgoed en cultuur nauw vergroeid raakten. Het Regionaal Landschap koestert en versterkt het groene Pajottenland en de blauwe Zennevallei om er blijvend van te genieten. Door krachten en kennis te bundelen komen wee samen tot een beter resultaat op maat van de streek en de lokale noden.

De acties en projecten van het regionaal landschap zijn er voor alle inwoners in de streek. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en landschapsbouwer worden. Wat dacht je van de aanleg of het herstel van kleine landschapselementen, zoals poelen, knotbomen, haagkanten, haagstambomen… Het Regionaal Landschap maakt ook herstelplannen voor trage wegen en bouwt aan mooie wandelgebieden in samenwerking met partners. Door het organiseren van natuur- en milieueducatie en cursussen kunnen inwoners van alle leeftijden proeven van hun streek en kennis maken met de onze natuur en het landschap. Plattelandscentrum Paddenbroek-Pajottenland in Gooik is het startpunt onze educatie, maar we doen ook tal van acties overal in de regio.

Het werkingsgebied van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei strekt zich uit over Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

In Vlaanderen zijn er momenteel 16 regionale landschappen actief. Elke streek heeft immers een eigen identiteit en landschap. Wil je eens gluren bij die buren? Neem dan een kijkje op www.regionalelandschappen.be.

Meer info over Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vind je op www.pajot-zenne.be. Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.


Persbericht van de gouverneur van Vlaams-Brabant betreffende de coronamaatregelen - publicatie 4 november 2020 


Webtoepassing 'Mijn dossier' - publicatie 3 november 

Mijn DOSSIER is de toepassing waarmee u
uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen.

Met de toepassing Mijn DOSSIER bespaart u tijd en geld!

 

Dankzij Mijn DOSSIER kan u online:

 • uw gegevens in het Rijksregister nakijken,
 • fouten signaleren,
 • uw contactgegevens meedelen,
 • controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,
 • elektronische attesten uit het bevolkingsregisters gratis downloaden of afdrukken,
 • akten van burgerlijke stand die zijn aangemaakt na 31 maart 2019 gratis downloaden of afdrukken.

Surf naar de website van Mijn DOSSIER via deze link : https://mijndossier.rrn.fgov.be/.


Politiezone Pajottenland : maatregelen naar aanleiding van het coronavirus - update 3 november 

- alle wijkkantoren blijven gesloten (onthaaldienst)

- Locatie en openingsuren van het "Centraal Onthaal":

Maandag 17u - 20u - Gooik, Bruneaustraat 101
Maandag 17u - 20u - Galmaarden, Kammeersweg 8

Woensdag 13u30 - 16u30 - Galmaarden, Kammeersweg 8

Donderdag 17u - 20u - Lennik, Alfred Algoetstraat 31

Zaterdag 10u - 15u - Gooik, Bruneaustraat 101
Zaterdag 10u - 15u - Galmaarden, Kammeersweg 8

Gelieve een mondmasker mee te brengen naar uw afspraak.  Het dragen ervan is voor bezoekers verplicht in het politiekantoor.

Appoint is aangepast naar een "zonaal reservatiesysteem" zodoende dat bezoekers hun afspraak zelf kunnen boeken of laten boeken (blauw nummer 054/31.35.01).

De nieuwe link naar Appoint is vanaf nu operationeel: 

https://agenda.appoint.be/e/aHN0UVJrME14VXZVUlZoaDhNWTZaaFRaakdsSUhIaGpmNGQ0U3UzZ0VSQklWMVAzdkdkb1pkL1pSeXhuc3BnbkFMMnh6eXlmSlpxSThaRUF4cUtzclgwRWpWQ0ZKMGRicm9VMmp2NjUrMTg9

 


BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET STERRETJE

zal (net zoals op 9 en 10 november) enkel noodopvang toelaten tijdens de herfstvakantie.


Update testing strategie coronavirus - publicatie 27 oktober 2020 


Persbericht van de gouverneur van Vlaams-Brabant betreffende de coronamaatregelen - publicatie 7 oktober 2020 


Besluit provinciegouverneur - verplichting mondmasker bij te hebben 


Aanplakking ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van huurpanden - publicatie 9 juni 

Om de verhuring van slechte panden op de woningmarkt tegen te gaan zullen vanaf heden alle ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde huurwoningen een aanplakking op de gevel krijgen.

Bij een besluit tot ongeschiktheid krijgt de verhuurder vanaf de datum van het besluit 6 maanden de tijd om de gebreken te herstellen, na deze periode zal de aanplakking gebeuren. Bij een besluit tot onbewoonbaarheid dient de aanplakking onmiddellijk te gebeuren.

De affiche mag pas weggehaald worden van zodra het huurpand terug voldoet aan de basiskwaliteitsnormen en een conformiteitsattest is uitgereikt.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij het woonloket of bij onze technische adviseur Bjorn Cool M:0491/61.26.22  - E: bjorn.cool@3wplus.be.


Renovatielening provincie Vlaams-Brabant - publicatie 6 mei 

Bij de provincie kan u  een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De premie bedraagt maximaal € 20.000 en voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap € 22.500 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden (inkomen 2017 – aanslagjaar 2018). De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Meer informatie via:

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-subsidies

Of de sociaal adviseurs van Woonwinkel Pajottenland

Bart Nachtegael, 0490/11 11 96, bart.nachtegael@3wplus.be

Renaat Bockstael, 0483/27 48 53, renaat.bockstael@3wplus.be

En keuzemenu voor de twee noodnummers vanaf 11 februari 2020 

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.


De Lijn: aanpassingen aanbod vanaf 6 januari 2020 

Vanaf maandag 6 januari wijzigt De Lijn de dienstregeling en/of reisweg van enkele lijnen. Zo stemmen we ons aanbod o.a. beter af op de schooluren of situatie op de weg. Het overzicht vind je op deze pagina. De wijzigingen zijn alvast zichtbaar in onze routeplanner, wanneer je een datum na 6 januari 2020 ingeeft.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …