hoofding BEVER BIEVENE

Wat is grofvuil?

Voorwerpen die niet in een restafvalzak kunnen en niet recycleerbaar zijn.

Metalen, houten meubelen en elektrische apparaten zijn dus GEEN grofvuil, zij horen thuis op het recyclagepark!

Na overleg met de intercommunale Haviland en in samenspraak met de naburige gemeenten werd beslist om volgende nieuwe regeling toe te passen:

Ophaling op afroep

  • Wanneer : donderdag 5 september 2019
  • Aanvragen : één week vooraf inschrijven bij Intradura  op het nummer 02 334 17 40 of via mail naar grofvuil@intradura.be met de vermelding van de hoeveelheid en de samenstelling van het grofvuil. Enkel op de adressen die vooraf inschreven zal het grofvuil opgehaald worden.
  • Tarief : 0.26 Euro / kg, betaling aan de ophaler (vrachtwagen Intradura op basis van gewogen afval) U moet dus thuis zijn op de dag van de ophaling! Zet uw huisvuil niet vooraf buiten: u riskeert immers dat 'uw' berg plots groter wordt...