Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

ophaling grof vuil

Wat is grofvuil?

Voorwerpen die niet in een restafvalzak kunnen en niet recycleerbaar zijn.

Metalen, houten meubelen en elektrische apparaten zijn dus GEEN grofvuil, zij horen thuis op het recyclagepark!

Na overleg met de intercommunale Haviland en in samenspraak met de naburige gemeenten werd beslist om enkel nog een afhaling op afroep toe te passen.

De data vindt u op de afvalkalender.