Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de  focus op het lokale niveau.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

https://www.ovam.be/uitvoeringsplan