Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Verbroedering Bever - Arba

Verbroedering Arba

In 1991 heeft de toenmalige burgemeester Simon Driscart de eerste contacten gelegd met Arba.

Door de bemiddeling van Robert Plaisant, oud-burgemeester van Edingen en Pligno Rigutto, afkomstig van Arba en wonende in Edingen, kwam de burgemeester van Arba, Roberto Toffilo, een bezoek brengen aan Bever.

Hij wenste een vriendschapsband te kunnen leggen tussen twee landelijke gemeenten van Italië en België. Dit waren twee gemeenten die juist hetzelfde aantal inwoners hadden en dezelfde configuratie (Bever – Akrenbos en Arba – Colle).

In 1992 bracht burgemeester Simon Driscart samen met schepen Edgard Weverbergh een bezoek aan Arba om een eventuele verbroedering te realiseren. Er werd beslist na overleg van de twee gemeenteraden deze te officialiseren tijdens de dorpsfeesten van 1992.

In 1993 was Bever uitgenodigd in Italië.
Ons bezoek in Arba werd voorbereid door O. Frisch, G. Paternoster, R. Soudan en R. Vandercammen.
De Bevernaars werden er bijzonder warm ontvangen en het blijft een onvergetelijke reis.
Het doel was bereikt : “Bever openstellen naar Europa”.
Sindsdien blijven onze 2 gemeenten regelmatig contact houden.
De vriendschapsbanden blijven ongestoord en worden door het Beverse feestcomité verder onderhouden.