Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Klankbordgroep voor Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood zoekt deelnemers - publicatie 8 december

Wil jij graag deel uitmaken van onze klankbordgroep voor Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood?
De zorgraad zoekt enthousiaste inwoners (mantelzorgers, vrijwilligers, patiënten,…) die graag twee keer per jaar samenkomen voor een babbel over onze werking.

Als zorgraad helpen wij het werk van lokale overheden en van zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen, zodat zij de burgers optimaal ten dienste kunnen staan. Op die manier fungeren wij als een soort platform dat de verschillende zorg- en welzijnspartners informeert en waarbij vormingen en netwerkmomenten georganiseerd worden.