Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Stroomgebiedbeheer-plannen 2022-2027 - publicatie 28 november

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas vast. De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

Samen met de plannen keurde de Vlaamse Regering ook de conceptnota ‘De grote STROOMversnelling’ goed, een nota die extra beleid en doelstellingen aankondigt om tegen 2027 de watersystemen in een goede watertoestand te krijgen.De integrale plannen en alle bijhorende informatie zijn te raadplegen op www.stroomgebiedbeheerplannen.be.