Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Update vaccinatiecampagne ELZ Pajottenland - publicatie 19 december

Meer dan 2,8 miljoen Vlamingen (52.55% van de inwoners ouder dan 18 jaar) kregen een herfstbooster. Ook in de Eerstelijnszone Pajottenland (Bever, Dilbeek, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Ternat, en Roosdaal) werden alle 18+ inwoners met een volledige basisvaccinatie uitgenodigd voor hun herfstbooster. Meer dan 47.400 burgers, dit betekent 54,5% van het totale aantal personen ouder dan 18 jaar, werden gevaccineerd met de aangepaste herfstbooster.

Vaccinatie na afspraak bij huisarts of apotheker vanaf 1 januari 2023

Huisartsen (verpleegkundigen in opdracht van de huisarts) en apothekers zullen vanaf 1 januari 2023 COVD-19 vaccins zetten.
Via
Vaccinnet kunnen zij controleren welke vaccins er wanneer werden toegediend.
Zowel bij de huisarts als bij de apotheker moet er op voorhand een afspraak gemaakt worden.

Op www.apotheek.be zijn de apothekers te vinden die gekwalificeerd zijn om COVID-19 vaccins toe te dienen.

Meer info: www.laatjevaccineren.be/