Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door VANDERPUTTEN Stéphane, voor de aanbouw van een geitenstal en overkapping; aanleg van betonverharding en inflitratievoorzieningen; omvorming van 104 runderen naar 400 geiten.
Adres: Achter Puydt 23, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie B 217 D en K.
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode :
van 3 november 2020 tot en met 3 december 2020, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

 

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.