Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning - Akrenbos 107

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Vrancx Vincentvoor: slopen woning en her-aanleggen verhardingen.

Adres: Akrenbos 107, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie E 1225c
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode :
van 23/01/2023 tot en met 21/02/2023, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.


Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.