Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

buurtinformatienetwerk

Buurt Informatie Netwerk

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers uit een bepaald gebied, onder leiding van een coördinator. De coördinator is iemand uit de buurt, maar behoort niet tot de politiediensten. De lokale politie verbindt er zich toe dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en criminaliteit aan de leden van het BIN te sturen. Via telefoon, sms of e-mail wordt zeer snel dringende informatie verspreid.

Een BIN wordt gevormd met het oog op het verhogen van de veiligheid. Het bevordert de sociale controle en vormt tevens een ideaal platform om preventieve informatie door te geven.

Een BIN is zeker geen burgerwacht of organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt.
Een BIN mag geen partijpolitieke doelstellingen dienen. Leden mogen wel van een politieke partij of een vereniging lid zijn maar kunnen nooit het BIN gebruiken om reclame voor hun  partijpolitiek of vereniging te maken.
Elke (meerderjarige) inwoner binnen de omschrijving van het BIN kan lid van het BIN worden.
Een BIN is ook geen structuur die de leden voorrechten verleent in hun contacten met de politiediensten.

Hoe werkt het buurtinformatienetwerk ?

Bel de wijkpost van uw Lokale Politie op het nummer 054 31 35 01 of 101 !
 

  • Je merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd.
  • De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen.
  • Indien er voor de burger nuttige informatie is, dan wordt ze verspreid aan het BIN met een BIN-bericht.
  • Het bericht wordt telefonisch, per sms of via e-mail verspreid aan alle leden.
  • De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid


Hoe wordt het BIN Zuid Pajottenland afgebakend?
De BIN-zone wordt afgebakend met BIN-borden langs de invalswegen van Galmaarden, Herne en Bever.

Motiverend !

  • Het is helemaal gratis
  • Iedereen kan meewerken, veilig en zonder enig risico. Het BIN is geen burgerwacht !
  • Gebaseerd op uitwisseling van informatie in samenwerking met de politiediensten en overheid.
  • Herstelt het veiligheidsgevoel, moedigt de waakzaamheid en preventie aan.
  • Minder criminaliteit en meer solidariteit!

 

Lid worden :

Elke meerderjarige inwoner van de gemeenten Herne, Galmaarden en Bever binnen de omschrijving van het BIN en in bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden, kan lid worden.

Hoe?

Neem contact op met de coördinator via e-mail: info@binzuidpajot.be

 

Je kan rechtstreeks inschrijven op de website

www.binzuidpajot.beof per mail: inschrijving@binzuidpajot.be