hoofding BEVER BIEVENE
  • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente


Velt-Ecotuindagen op 4 & 5 juni 2016 

In het weekend van 4 en 5 juni 2016 zetten meer dan 200 trotse tuineigenaars in Vlaanderen en Nederland hun deuren open voor het grote publiek. Naast hun enthousiasme hebben alle tuineigenaars dit gemeen: ze gebruiken geen pesticiden in hun tuin. Hoe zij onkruid aanpakken, vertellen ze je heel graag!

Op de website www.ecotuindagen.nu vind je een overzicht van alle tuinen met hun  openingstijden, eventuele fietslussen tussen verschillende tuinen en extra’s. Alle bezoeken aan de tuinen zijn gratis. Op de website 2020pesticidevrij.nu kan je jouw gifvrije tuin registreren en zo de pesticidevrije oppervlakte in Vlaanderen en Nederland mee in kaart brengen.

Wil jij volgend jaar een toontuin voor ecologisch tuinieren in jouw gemeente? Wil je samen met Velt tonen hoe je zonder pesticiden kunt tuinieren en ontvang je op 3 en/of 4 juni 2017 met plezier bezoekers in je tuin? Stel je dan vóór 1 augustus 2016 kandidaat voor de Velt-ecotuindagen 2017. Stuur een e-mail naar barbara@velt.be of bel naar (+32) (0)3 287 80 96 - 0497803575Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Plasbeek Ė definitieve vaststelling 

Bij besluit van 2 februari 2016 heeft de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Ter Plasbeek” definitief vastgesteld. Het RUP “Ter Plasbeek”, bestaande uit een plan bestaande toestand, een grafisch plan, de toelichtingsnota, de kaarten-bundel, de stedenbouwkundige voorschriften, de bijlagen, en het gemeenteraadsbesluit liggen ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken van de gemeente Bever, Plaats 10 te 1547 Bever.Voorlichtingsavonden voor ouders, opvoeders en leerkrachten 


Steeds op de hoogte van geplande omleidingen op jouw buslijn? 

Is er een omleiding op jouw buslijn gepland? Dan stuurt De Lijn je een e-mail met een overzicht van de afgeschafte en de vervanghaltes. Zo weet je op tijd aan welke halte je moet op- of afstappen en welke omleiding jouw buslijn volgt.


IBO Het Sterretje zoekt jobstudenten  


Hulp nodig om uw belastingaangifte in te vullen? 

Zitdag voor het invullen van uw belastingsaangifte, aanslagjaar 2016 - inkomsten 2015

dinsdag 17 mei 2016

van 9u tot 12u en van 13u tot 15u

Gemeentehuis Bever

Een afspraak maken is niet nodig


De Lijn : nieuwe dienstregeling vanaf 4 januari 2016 en nieuwe tarieven vanaf 1 februari 2016 

Vanaf maandag 4 januari 2016 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.
Benieuwd of er een verandering is doorgevoerd op uw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Vind uw dienstregeling online
- Surf vanaf 14 december 2015 naar www.delijn.be
- Geef bovenaan in het zoekveld een lijnnummer in
- Klik op ‘Toon alle resultaten’
- Klik op ‘Lijnen’
- Selecteer uw lijn
- Klik vervolgens op dienstregelingen
- Selecteer een datum vanaf 4 januari 2016 (startdatum nieuwe dienstregeling) en een tijdstip
- De dienstregeling op die datum wordt geladen

Indien u niet over internet beschikt kunt u ook nog steeds gratis een gedrukte lijnfolder verkrijgen. U kunt deze bekomen in onze Lijnwinkels van Brussel en Leuven of door een aanvraagkaartje in te vullen bij uw chauffeur.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is! 

 

Surf naar de website van De Lijn om de nieuwe tarieven te kennen


www.risico-info.be 

Deze website biedt informatie aan over risico's waarmee de bevolking kan worden geconfronteerd. De website is voortdurend in ontwikkeling . Dit webportaal is gerealiseerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken , in samenwerking met de Federale diensten van de Gouverneurs, de lokale en regionale overheden, de de federale overheidsdiensten en andere partners betrokken bij het crisisbeheer.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


 

Deze week in uw gemeente!

02 MAY

Inschrijven via info@archeduc.be of op het nummer 02/454 54 01

Gemeentehuis Bever van 19u tot 22u

 

 

 
BEVER LEEFT
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken