hoofding BEVER BIEVENE
  • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Infonamiddag "Levenslang wonen" - 09.11.2015 


"Hoe slapen opnieuw een zaligheid werd" - door Kris Baert - vrijdag 2 oktober 2015 - 20u - Parochiezaal Bever

Het persoonlijke levensverhaal over medicatieverslaving en slaapproblemen door Kris Baert

Tijdens de week van de valpreventie in april 2015, sloegen enkele partners de handen in elkaar voor het tot stand komen van een preventie actie met als thema ‘van slaappillen kan je vallen’ voor de Beverse senioren. Seniorenraad Bever, LOGO Zenneland, gemeentebestuur Bever en de lokale preventiewerker organiseerden een infonamiddag met zitdans initiatie voor senioren in zaal ter Wijsbeek te Bever. Tevens konden zij ook terecht aan de infostand waar talrijke brochures gratis konden meegenomen worden. Als afsluiter ontving elke deelnemer ook een medicijnkokertje van de preventiedienst en kregen ze een vieruurtje aangeboden door de seniorenraad. Het was een leerrijke maar ook amusante namiddag.

Deze partners willen daarbovenop een tweede preventie actie rond het thema organiseren in het najaar, met financiële ondersteuning van de intergemeentelijke preventiedienst tabak- alcohol en drugs Pajottenland en dit in samenwerking met de lokale KVLV afdeling van Bever. Daarom organiseren zij op vrijdagavond 2 oktober 2015 om 20u een infoavond rond verslaving aan slaappillen, aangezien er in België heel wat slaap – en kalmeringspillen worden gebruikt en voorgeschreven. Bianca Vanreepinghen, preventiedienst, kwam een bevlogen en geboeide spreker tegen tijdens één van zijn voordrachten in een naburige gemeente. De voorstelling was zo bevlogen dat we dit concept zeker konden integreren in het thema ‘verslaving aan pillen’ en we dit absoluut ook in Bever wilden organiseren, aldus Bianca.

Kris Baert kampte ruim 10 jaar met slaapproblemen door een samenspel van enkele gebeurtenissen. Hij was er flink aan verslaafd. Hij kon het echt niet meer aan en zocht professionele hulp en won zijn felle strijd tegen de slaappil. Hij trekt nu door Vlaanderen met zijn verhaal over deze moeilijke strijd. In een pakkende, maar ook informatieve en muzikale avondvoorstelling vertelt hij zijn hele verhaal. Kris is een bevlogen spreker die ook zal zorgen voor een groot aantal nuttige tips rond slapen afgewisseld met liedjes, verzorgd door Eddy Peremans.

De avond wordt opengesteld naar senioren, maar is zeker ook een aanrader voor iedereen die kampt met slaapproblemen of verslaving aan pillen of gewoon voor iedereen die er iets meer wil over weten. De voorstelling vindt plaats in de parochiezaal van Bever, Poreel 8 1547 Bever, en de toegang is volledig gratis. Deuren openen om 19u30. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur waarbij er de mogelijkheid is om een drankje te nuttigen tijdens de pauze.

Bovendien krijgt elke deelnemer een gratis attentie van de preventiedienst en maak je kans om winnaar te worden van de leerrijke ‘slaapquiz’. 


Infoavond over energiezuinig ventileren - 9.11.2015 


Laat je testen op borstkanker 


Zich beschermen tegen warmte 


65-plussers betalen vanaf 1 september 2015 50 euro bij De Lijn 

65-plussers reizen nog tot en met 31 augustus 2015 gratis met De Lijn.
Vanaf 1 september 2015 hebben ze een betalend vervoerbewijs nodig.

Ben je 65+? Dan kun je genieten van een voordelig Omnipas 65+ abonnement. Voor slechts 50 euro reis je een jaar lang onbeperkt met alle reguliere bussen en trams van De Lijn. 

Surf naar delijn.be/tarieven of bel naar De LijnInfo op het nummer 070 220 200.


Openbaar onderzoek RUP Ter Plasbeek 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden van 22 juni 2015 tot 22 augustus 2015, betreffende het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Ter Plasbeek”, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 12 mei 2015.

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis (dienst stedenbouw), op werkdagen van 9 tot 12 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.

Schriftelijke opmerkingen en bezwaren kunnen - aangetekend of tegen ontvangstbewijs - ingediend worden, vóór het einde van het openbaar onderzoek, bij: Ruimte Vlaanderen, t.a.v. de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (ter vervanging van de GECORO), afdeling adviseren en participeren lokaal, Diestsepoort 6 bus 91, 3000 Leuven.

Namens het College,

De secretaris                                                               De burgemeester

Ann SEVENOO                                                           Luc DENEYER


Opgelet : Internetfraude ! 

OPLICHTING VIA INTERNET - VALSE AANMANINGEN VIA MAIL !

De lokale politie Pajottenland wordt sinds korte tijd overstelpt met vragen van verontruste burgers.

Deze mensen hebben een mail of een SMS ontvangen, die valselijk blijkt uit te gaan van een politiedienst.
Hierin worden ze aangemaand zo snel mogelijk te voldoen aan een achterstallige verkeersboete en dit in een laatste kans zo snel mogelijk door het gevraagde bedrag
te storten op een bepaald rekeningnummer.

De lokale politie Pajottenland verzoekt uitdrukkelijk om hier NIET op in te gaan. Het gaat hier duidelijk om het
werk van oplichters. Boetes of aanmaningen worden nooit per e-mail of SMS verstuurd.

Als u dergelijke mail ontvangt, verwijder  die best onmiddellijk uit uw mailbox en klik zeker niet door op de linken die
in het bericht worden vermeld.

Internetmisdrijven kunnen steeds gemeld worden via www.ecops.be


Infoavond 'Verhuren zonder zorgen' - 30.09.2015 


Infoavond over vochtproblemen - 15.09.2015 


Nieuwe zondagsdienstregeling van De Lijn start op vrijdag 1 mei 2015 

Om de begrotingsdoelstelling van 2015 te halen, zijn wij genoodzaakt om enkele aanpassingen door te voeren aan het zondagsaanbod vóór 10.00 uur en na 19.00 uur. 

In Bever werd de volgende lijn aangepast op zondag:

  • Belbus 732 Leerbeek - Galmaarden - Bever - Herne - Edingen

Voor meer info:  www.delijn.be/aanpassingen

Indien u niet over internet beschikt kunt u gratis een gedrukte lijnfolder verkrijgen. U kunt deze bekomen in onze Lijnwinkels van Brussel en Leuven, door een aanvraagkaartje in te vullen bij uw chauffeur of door deze aan te vragen bij De LijnInfo 070 220 200.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is!

 


Openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018  

Op 6 maart 2015 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen.  Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2015-2018.

De VLM zal de mensen die thuis geen pc met internetaansluiting hebben, doorverwijzen naar een openbare bibliotheek in hun buurt.


Wedstrijd landschapsintegratie 

De provinciale landbouwkamer organiseert een wedstrijd die land- en tuinbouwbedrijven beloont als ze hun bedrijf integreren in het landschap.

Het doel van de wedstrijd is het bevorderen van landschapsintegratie in onze provincie.

Er zijn twee categorieën:

  • één voor reeds gerealiseerde landschapsplannen tussen 2010 en 2015;
  • en één voor nieuwe landschapsplannen.
Voor deze twee categorieën stelt de provinciale landbouwkamer in totaal 10.000 euro ter beschikking.
Deelnemers moeten zich voor 1 oktober 2015 inschrijven bij de provinciale landbouwkamer. 

De Lijn - nieuwe tarieven vanaf 1 februari 2015 

Nieuwe tarieven, een nieuwe manier van reizen

         

Zondag 1 februari is het zover. Dan gaan de nieuwe tarieven van De Lijn in voege. We zetten graag nog eens de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 

Van zones naar minuten: Het zonesysteem (korte en lange ritten) wordt vervangen door een tijdsysteem. Met een biljet of een Lijnkaart kun je voortaan 60 minuten onbeperkt overstappen. Na 60 minuten, mag je je begonnen rit  afmaken. Met een sms-ticket kun je ook overstappen, maar het is exact 60 minuten geldig. Na 60 minuten moet je een nieuw vervoerbewijs kopen.

 

Minder losse vervoerbewijzen: Ook het aantal varianten van vervoerbewijzen vermindert. Er komen drie tarieven voor losse vervoerbewijzen: een biljet, een sms-ticket en een rittenkaart (Lijnkaart). Dat vervangt de tien varianten van vandaag, die verschillen volgens aantal zones en verkoopskanaal.

Kinderen reizen niet meer gratis mee met abonnee: Kinderen vanaf 6 jaar hebben voortaan een betalend vervoerbewijs nodig, ook als ze met een abonnee meerijden. Speciaal voor hen is er nu de Buzzy Pazz -12 jaar: een jaarabonnement aan 50 euro. De voordeligste oplossing als ze minstens 17 keer heen en weer reizen per jaar.


65-plussers betalen vanaf 1 september: 65-plussers die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, rijden gratis t.e.m. 31 augustus 2015. Vanaf 1 september hebben ze een betalend vervoerbewijs nodig. Ook voor hen ontwikkelden we een jaarabonnement aan 50 euro. Als ze minstens 17 keer heen en weer reizen per jaar, is dit het voordeligste vervoerbewijs.

 

Wij verzamelden alle info over onze nieuwe tariefstructuur op delijn.be/tarieven. Hier kunt u ook bekijken welk vervoerbewijs het best bij u past. 


Nieuwe energie-eisen bij renovatie - EPB regelgeving  Nieuwe regeling huisvuilophaling - 01.01.2015 

Op 1 januari 2015 verandert de ophaling van huisvuil in Bever. Deze zal slechts 1 keer om de 2 weken worden opgehaald, in plaats van de huidige wekelijkse ophaling.

Het Huisvuil = afval dat niet selectief kan ingezameld worden en in de huisvuilzak past zal opgehaald worden op vrijdag, 1 keer om de 2 weken.

De exacte data kan u terug vinden op de afvalkalender van de intercommunale Haviland.

Hoe aanbieden? Huisvuil moet worden aangeboden in de gele zakken van de gemeente Bever. Deze moeten steeds goed dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep staan. Aan de buitenzijde van de zak mag niks vastgebonden worden. Zet de zak tijdig buiten, ten vroegste vanaf 20 uur de dag vóór de ophaling.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …

Deze week in uw gemeente!

06 SEP

Feest voor de gepensioneerden in zaal Camargo - Kerkhove 26.

Organisatie : Open voor de Mens

Meer dan 40 jaar reeds houden de toenmalige Beverse liberalen, nu Open voor de Mens, de traditie in ere om de gepensioneerden uit de gemeente uit te ...

 
06 SEP

 

Petanquetornooi (doublette) op het petanqueterrein Bever - Plaats (achter de kinderopvang 't Sterretje)

Meer info bij voorzitter Adrien Meulenijser op 02 396 27 70

Organisatie : De petanquevrienden Bever

 
BEVER LEEFT
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer