hoofding BEVER BIEVENE
  • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Vlaams rampenfonds  

De hevige regenval van 7 juni heeft op verscheidene plaatsen in ons dorp ernstige schade veroorzaakt.
Het gemeentebestuur dient alvast een aanvraag in om deze overvloedige regenval te laten erkennen als ramp.

Alle schadegevallen moeten EERST EN VOORAL aangegeven worden aan uw brandverzekeraar. Hij zal u in eerste instantie vergoeden.

Enkel in speciale gevallen kan men nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds:

1. voor goederen die geen eenvoudig risico zijn

2. voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn:

  • de niet binnen gehaalde oogsten
  • de levende veestapel buiten het gebouw
  • de bodem
  • de teelten
  • de bosaanplantingen
  • voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkaardige uitkering ontvangen)
  • voor de openbare domeingoederen

Indien u denkt te kunnen aanspraak maken op een vergoeding door het Vlaams Rampenfonds, moet u uw schadedossier ten laatste op 29 juni indienen bij het gemeentebestuur van Bever.

Voor meer info, contacteer Ann Sevenoo - 054 51 70 81
ann.sevenoo@bever-bievene.be

 


PMD-reporter op pad in Bever 

De PMD-reporter van Haviland bracht een bezoekje aan de gemeentelijke basisschool Ak'Cent en testte de kennis van leerlingen en ouders i.v.m. het correct sorteren van PMD afval.

Klik op deze link om het filmpje te bekijken


De Watergroep kiest voor digitalisering 

Voor alle eenvoudige vragen kan de klant terecht op www.dewatergroep.be. U vindt er alle nodige informatie over de tarieven, over waterkwaliteit en kan u er invulformulieren downloaden voor een nieuwe aftakking of om te gebruiken bij een verhuizing.

Begin 2017 zal deze digitale dienstverlening worden uitgebreid met de indienstname van een e-loket. 


Bever WINT de 10.000stappen-clash ! 

Met een totaal van 31.551.429 stappen, wat overeenkomt met 22.086 km, kaapte de gemeente Bever de overwinning weg. Bever sleepte daarmee de titel ‘actiefste gemeente van Vlaanderen’ in de wacht. Liefst 100 inwoners van de gemeente gaven dagelijks op www.10000stappen.be het aantal stappen in dat ze die dag gezet hebben. Hiermee versloeg Bever de gemeenten Halen en Meeuwen-Gruitrode die respectievelijk tweede en derde eindigden.

Bij het bepalen van de winnaar werd steeds rekening gehouden met het totaal aantal stappen in verhouding tot het aantal volwassen inwoners van de gemeente. Op die manier hadden ook de kleinere gemeenten evenveel kans om de winst binnen te halen.

Bever zette een gemiddelde van 13.233 stappen per dag waardoor het de norm van 10.000 stappen per dag vlot behaalde. Halen en Meeuwen-Gruitrode zetten gemiddeld 12.273 stappen en 15.531 stappen per dag. In totaal namen 6.701 Vlamingen deel aan de wedstrijd en legden ze samen 1,4 miljoen kilometer af.

Mooie prijs
De gemeente Bever ontvangt een geldprijs van 2.000 euro waarmee ze initiatieven kan opzetten om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. 

Dank aan alle deelnemers alsook aan de Sportraad voor de organisatie en de begeleiding van onze inwoners !


Infosessie 'Op kamp' - 27 juni 


PMD sorteren is kinderspel 

Op 23 mei gaat de pmd-campagne ‘PMD sorteren is kinderspel’ van start. Haviland en Fost Plus willen met deze campagne aantonen dat de pmd-regels helemaal niet zo moeilijk zijn. Deze campagne loopt tot 24 juni.

De P staat enkel voor plastiek flessen, de M voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons. Als je dit in het achterhoofd houdt, weet je wat er in de blauwe zak mag en wat niet. Om onze inwoners aan te zetten om mee te doen aan de campagne loopt van 23 mei tot 24 juni een wedstrijd op www.juistsorteren.be.  In dit sorteerspel moet je tien voorwerpen juist sorteren. Als je alle voorwerpen juist sorteert, maak je kans op kampeerspullen, een fairphone (een duurzame smartphone) of een elektrische fiets.

Meer info:
Surf naar de website www.haviland.be  of volg de campagne op de voet op de facebookpagina Haviland intercommunale.


Vakantiezoektocht 2016 

De zoektocht is er voor iedereen die een leuke tijd wil spenderen met vrienden of familie en een stukje van onze gemeente beter wil leren kennen.

Ca 7,4 km; onverharde wegen mogelijk !

Formulieren ter beschikking op het gemeentehuis en voor alle Bevernaars ook in het gemeentelijk infoblad.

 

Uit alle correct ingevulde formulieren worden 3 winnaars geloot.
Zij zullen een pakket van 4 wandelgidsen in ontvangst mogen nemen !


Sluikstorten = GAS-boete van Ä 250 !  

Het is verboden vuilnis, puin of welk afval ook te deponeren naast de glascontainer. Ook indien de container zijn maximum capaciteit heeft bereikt en u er dus geen glas meer kan in deponeren, mag u uw glas niet naast de container achter laten. Diegene die de bepaling van het GAS-reglement overtreedt moet de zaken onmiddellijk opruimen en zal bestraft worden met een administratieve geldboete van € 250.


Steeds op de hoogte van geplande omleidingen op jouw buslijn? 

Is er een omleiding op jouw buslijn gepland? Dan stuurt De Lijn je een e-mail met een overzicht van de afgeschafte en de vervanghaltes. Zo weet je op tijd aan welke halte je moet op- of afstappen en welke omleiding jouw buslijn volgt.


IBO Het Sterretje zoekt jobstudenten  


De Lijn : nieuwe dienstregeling vanaf 4 januari 2016 en nieuwe tarieven vanaf 1 februari 2016 

Vanaf maandag 4 januari 2016 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.
Benieuwd of er een verandering is doorgevoerd op uw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Vind uw dienstregeling online
- Surf vanaf 14 december 2015 naar www.delijn.be
- Geef bovenaan in het zoekveld een lijnnummer in
- Klik op ‘Toon alle resultaten’
- Klik op ‘Lijnen’
- Selecteer uw lijn
- Klik vervolgens op dienstregelingen
- Selecteer een datum vanaf 4 januari 2016 (startdatum nieuwe dienstregeling) en een tijdstip
- De dienstregeling op die datum wordt geladen

Indien u niet over internet beschikt kunt u ook nog steeds gratis een gedrukte lijnfolder verkrijgen. U kunt deze bekomen in onze Lijnwinkels van Brussel en Leuven of door een aanvraagkaartje in te vullen bij uw chauffeur.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is! 

 

Surf naar de website van De Lijn om de nieuwe tarieven te kennen


www.risico-info.be 

Deze website biedt informatie aan over risico's waarmee de bevolking kan worden geconfronteerd. De website is voortdurend in ontwikkeling . Dit webportaal is gerealiseerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken , in samenwerking met de Federale diensten van de Gouverneurs, de lokale en regionale overheden, de de federale overheidsdiensten en andere partners betrokken bij het crisisbeheer.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


 

BEVER LEEFT
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken