hoofding BEVER BIEVENE

www.risico-info.be 

Deze website biedt informatie aan over risico's waarmee de bevolking kan worden geconfronteerd. De website is voortdurend in ontwikkeling . Dit webportaal is gerealiseerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken , in samenwerking met de Federale diensten van de Gouverneurs, de lokale en regionale overheden, de de federale overheidsdiensten en andere partners betrokken bij het crisisbeheer.

Deze week in uw gemeente!

10 OCT

Kermis in Bever centrum

 
10 OCT
 
  • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Vul de enquÍte in en WIN ! 

Het wandelnetwerk Pajottenland werd in 2014 vernieuwd en uitgebreid. Toerisme Vlaams-Brabant wil dit nu graag evalueren en aanpassen waar nodig.

Jouw mening is hierbij van groot belang.

We zouden je willen vragen om na je eerste wandeling onze enquête in te vullen.
Jouw antwoorden dragen bij aan nog meer wandelplezier in het Pajottenland.

De enquête vind je terug via deze link : http://krt.be/enquetepajottenland

Vul de enquête in en maak kans om een vakantiecheque te winnen voor een verblijf in Vlaams-Brabant ter waarde van € 150

Wij danken je alvast voor je medewerking!

De winnaars worden bekend gemaakt via www.toerismevlaamsbrabant.be

 


Jobbeurs in Galmaarden! 

Datum: vrijdag 20 november
Tijstip: tussen 13u en 18u
Locatie: GC Baljuwhuis, Kammeersweg 2

 


Het knot-team Pajottenland staat ook dit jaar voor u klaar! 

Heb je knotbomen – wilg, els, eik, es, populier… – die dringend geknot moeten worden? En zelf geen tijd of goesting om in de boom te kruipen? Geen nood, doe beroep op de helpende handen van de vrijwilligers van knot-team Pajottenland & Zennevallei! Het Knotteam is een vaste waarde en staat ook dit jaar klaar.


Infonamiddag "Levenslang wonen" - 09.11.2015 Infoavond over energiezuinig ventileren - 9.11.2015 


Laat je testen op borstkanker Opgelet : Internetfraude ! 

OPLICHTING VIA INTERNET - VALSE AANMANINGEN VIA MAIL !

De lokale politie Pajottenland wordt sinds korte tijd overstelpt met vragen van verontruste burgers.

Deze mensen hebben een mail of een SMS ontvangen, die valselijk blijkt uit te gaan van een politiedienst.
Hierin worden ze aangemaand zo snel mogelijk te voldoen aan een achterstallige verkeersboete en dit in een laatste kans zo snel mogelijk door het gevraagde bedrag
te storten op een bepaald rekeningnummer.

De lokale politie Pajottenland verzoekt uitdrukkelijk om hier NIET op in te gaan. Het gaat hier duidelijk om het
werk van oplichters. Boetes of aanmaningen worden nooit per e-mail of SMS verstuurd.

Als u dergelijke mail ontvangt, verwijder  die best onmiddellijk uit uw mailbox en klik zeker niet door op de linken die
in het bericht worden vermeld.

Internetmisdrijven kunnen steeds gemeld worden via www.ecops.be


Infoavond 'Verhuren zonder zorgen' - 30.09.2015 


Nieuwe zondagsdienstregeling van De Lijn start op vrijdag 1 mei 2015 

Om de begrotingsdoelstelling van 2015 te halen, zijn wij genoodzaakt om enkele aanpassingen door te voeren aan het zondagsaanbod vóór 10.00 uur en na 19.00 uur. 

In Bever werd de volgende lijn aangepast op zondag:

  • Belbus 732 Leerbeek - Galmaarden - Bever - Herne - Edingen

Voor meer info:  www.delijn.be/aanpassingen

Indien u niet over internet beschikt kunt u gratis een gedrukte lijnfolder verkrijgen. U kunt deze bekomen in onze Lijnwinkels van Brussel en Leuven, door een aanvraagkaartje in te vullen bij uw chauffeur of door deze aan te vragen bij De LijnInfo 070 220 200.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is!

 


Openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018  

Op 6 maart 2015 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Wie dat wil, kan via een digitaal formulier op de VLM-website op een eenvoudige manier een reactie indienen.  Alle reacties op het openbaar onderzoek die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2015-2018.

De VLM zal de mensen die thuis geen pc met internetaansluiting hebben, doorverwijzen naar een openbare bibliotheek in hun buurt.


Wedstrijd landschapsintegratie 

De provinciale landbouwkamer organiseert een wedstrijd die land- en tuinbouwbedrijven beloont als ze hun bedrijf integreren in het landschap.

Het doel van de wedstrijd is het bevorderen van landschapsintegratie in onze provincie.

Er zijn twee categorieën:

  • één voor reeds gerealiseerde landschapsplannen tussen 2010 en 2015;
  • en één voor nieuwe landschapsplannen.
Voor deze twee categorieën stelt de provinciale landbouwkamer in totaal 10.000 euro ter beschikking.
Deelnemers moeten zich voor 1 oktober 2015 inschrijven bij de provinciale landbouwkamer. 

De Lijn - nieuwe tarieven vanaf 1 februari 2015 

Nieuwe tarieven, een nieuwe manier van reizen

         

Zondag 1 februari is het zover. Dan gaan de nieuwe tarieven van De Lijn in voege. We zetten graag nog eens de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 

Van zones naar minuten: Het zonesysteem (korte en lange ritten) wordt vervangen door een tijdsysteem. Met een biljet of een Lijnkaart kun je voortaan 60 minuten onbeperkt overstappen. Na 60 minuten, mag je je begonnen rit  afmaken. Met een sms-ticket kun je ook overstappen, maar het is exact 60 minuten geldig. Na 60 minuten moet je een nieuw vervoerbewijs kopen.

 

Minder losse vervoerbewijzen: Ook het aantal varianten van vervoerbewijzen vermindert. Er komen drie tarieven voor losse vervoerbewijzen: een biljet, een sms-ticket en een rittenkaart (Lijnkaart). Dat vervangt de tien varianten van vandaag, die verschillen volgens aantal zones en verkoopskanaal.

Kinderen reizen niet meer gratis mee met abonnee: Kinderen vanaf 6 jaar hebben voortaan een betalend vervoerbewijs nodig, ook als ze met een abonnee meerijden. Speciaal voor hen is er nu de Buzzy Pazz -12 jaar: een jaarabonnement aan 50 euro. De voordeligste oplossing als ze minstens 17 keer heen en weer reizen per jaar.


65-plussers betalen vanaf 1 september: 65-plussers die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, rijden gratis t.e.m. 31 augustus 2015. Vanaf 1 september hebben ze een betalend vervoerbewijs nodig. Ook voor hen ontwikkelden we een jaarabonnement aan 50 euro. Als ze minstens 17 keer heen en weer reizen per jaar, is dit het voordeligste vervoerbewijs.

 

Wij verzamelden alle info over onze nieuwe tariefstructuur op delijn.be/tarieven. Hier kunt u ook bekijken welk vervoerbewijs het best bij u past. 


Nieuwe energie-eisen bij renovatie - EPB regelgeving  Nieuwe regeling huisvuilophaling - 01.01.2015 

Op 1 januari 2015 verandert de ophaling van huisvuil in Bever. Deze zal slechts 1 keer om de 2 weken worden opgehaald, in plaats van de huidige wekelijkse ophaling.

Het Huisvuil = afval dat niet selectief kan ingezameld worden en in de huisvuilzak past zal opgehaald worden op vrijdag, 1 keer om de 2 weken.

De exacte data kan u terug vinden op de afvalkalender van de intercommunale Haviland.

Hoe aanbieden? Huisvuil moet worden aangeboden in de gele zakken van de gemeente Bever. Deze moeten steeds goed dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep staan. Aan de buitenzijde van de zak mag niks vastgebonden worden. Zet de zak tijdig buiten, ten vroegste vanaf 20 uur de dag vóór de ophaling.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:754px>
 
BEVER LEEFT
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer