hoofding BEVER BIEVENE
  • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Fakkeltocht Walmke Brand 28 februari 2016 


Opendeurmoment van doorgangswoning 13 februari 2016 

Het OCMW van Bever stelt een doorgangswoning ter beschikking van gezinnen of alleenstaanden die dringend op zoek zijn naar huisvesting omwille van een noodsituatie (bijv. brand, waterschade, in bepaalde sociale situaties…)
Indien er effectief asielzoekers worden toegewezen aan de gemeente Bever door Fedasil, zullen deze mensen ook hier worden gelogeerd.
Deze gemeubileerde woning is bedoeld voor een kort verblijf, om mensen tijdelijk uit de nood te helpen.

Le CPAS de Biévène met à disposition une maison de refuge aux ménages ou personnes isolées qui ont besoin d’une habitation en cas d’urgence (par ex. après un incendie, des dégâts d’eaux, dans des cas sociaux particuliers... )
Si Fedasil accorde effectivement des demandeurs d’asile à la commune de Biévène, ces personnes seront logées dans cet immeuble.
Cette maison meublée est destinée pour un séjour de courte durée, pour aider les personnes temporairement.Hulp nodig om uw belastingaangifte in te vullen? 

Zitdag voor het invullen van uw belastingsaangifte, aanslagjaar 2016 - inkomsten 2015

dinsdag 17 mei 2016

van 9u tot 12u en van 13u tot 15u

Gemeentehuis Bever

Een afspraak maken is niet nodig


Wie herkent ťťn of meerdere van deze commissieleden? 

Tijdens WO I werd het "Comité de Ravitaillement de Biévène" opgericht.

Mocht u één van deze personen herkennen, gelieve dan contact op te nemen met Georges Sauvage - 0497 20 75 22 - georges.sauvage@skynet.be of met Werner Godfroid - werner.godfroid@telenet.be

 


EUROCHILDREN : 35 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen 

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 50 kinderen, waarvan 35 die voor de eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 15 uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, en 20 uit  Kroatië en Bosnië & Herzegovina.

Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel. 03/247.88.50, (tijdelijk wegens verbouwingswerken alleen per email bereikbaar) of mailen naar info@eurochildren.be Bijkomende informatie vindt u op onze website www.eurochildren.be


Integraal veiligheidsbeleid 

TOEKOMSTFORUM HALLE-VILVOORDE VRAAGT GROTER ENGAGEMENT VAN DE FEDERALE EN VLAAMSE OVERHEID VOOR HET INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID.

Het Toelomstforum Halle-Vilvoorde is het overlegorgaan van alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde.

Het Toekomstforum dringt bij de Federale Regering aan op een grotere snelheid bij het realiseren van een volwaardig parket Halle-Vilvoorde. Ook de Vlaamse Minister van Welzijn, Jo Van Deurzen, wordt gevraagd om op korte termijn de beloofde antennes van het Justitiehuis in Asse, Halle en Vilvoorde te realiseren. “In het kader van de strijd tegen radicalisme en terrorisme is het cruciaal om in de Rand goed functionerende justitiehuizen te hebben” aldus het Toekomstforum.

Verder vraagt het Toekomstforum een extra ondersteuning voor de realisatie van het programma Halle-Vilvoorde om een ANPR-shield te bouwen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Toekomstforum vraagt de federale overheid om in het kader van de naar voorgeschoven anti-terreurmaatregelen en de vrijgemaakte budgetten dit proces te versterken zodat een netwerk op korte termijn een feit is. Op deze manier kan een proces versterkt worden dat zeer recent door de lokale politiezones en de provinciale overheid werd opgestart teneinde een grotere greep te krijgen op de georganiseerde criminaliteit vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tot slot dringt het Toekomstforum Halle-Vilvoorde aan op een eerlijke behandeling van de politiezones uit Halle-Vilvoorde door de Federale Regering. “Het wordt gênant opmerkelijk dat de gemeenten uit Halle-Vilvoorde aanzienlijk minder middelen krijgen uit de federale pot. Deze onderfinanciering van de politiezones is onaanvaardbaar in het licht van de toename van de bevolking en van de uitdeinende grootstedelijke criminaliteitsfenomenen in de Rand”.

Meer informatie :
Hans Bonte, voorzitter Themawerkgroep Integrale Veiligheid en Verstedelijking   hans.bonte@vilvoorde.be


De Lijn : nieuwe dienstregeling vanaf 4 januari 2016 en nieuwe tarieven vanaf 1 februari 2016 

Vanaf maandag 4 januari 2016 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.
Benieuwd of er een verandering is doorgevoerd op uw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Vind uw dienstregeling online
- Surf vanaf 14 december 2015 naar www.delijn.be
- Geef bovenaan in het zoekveld een lijnnummer in
- Klik op ‘Toon alle resultaten’
- Klik op ‘Lijnen’
- Selecteer uw lijn
- Klik vervolgens op dienstregelingen
- Selecteer een datum vanaf 4 januari 2016 (startdatum nieuwe dienstregeling) en een tijdstip
- De dienstregeling op die datum wordt geladen

Indien u niet over internet beschikt kunt u ook nog steeds gratis een gedrukte lijnfolder verkrijgen. U kunt deze bekomen in onze Lijnwinkels van Brussel en Leuven of door een aanvraagkaartje in te vullen bij uw chauffeur.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is! 

 

Surf naar de website van De Lijn om de nieuwe tarieven te kennen


www.risico-info.be 

Deze website biedt informatie aan over risico's waarmee de bevolking kan worden geconfronteerd. De website is voortdurend in ontwikkeling . Dit webportaal is gerealiseerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken , in samenwerking met de Federale diensten van de Gouverneurs, de lokale en regionale overheden, de de federale overheidsdiensten en andere partners betrokken bij het crisisbeheer.


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


 

BEVER LEEFT
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken