Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Leegstand

Leegstand en verwaarlozing

Een woning staat leeg als er meer dan een jaar niemand woont of als niemand ze gebruikt. De gemeente kijkt hiervoor na wie er in het bevolkingsregister op dat adres is ingeschreven.  

De gemeente heeft een reglement voor leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen.