Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Wapenschild Bever

Het wapen is dat van Croÿ-Renty, daar het dorp sinds 1516 in handen was van verschillende takken van deze familie. Het wapen werd reeds in de oudste zegel van de schepenbank van Bever uit 1524 gebruikt.De gemeente vroeg in 1913 het wapen van Croÿ-Renty als gemeentewapen aan en ontving het wapen in 1914, maar door de Eerste Wereldoorlog werd het niet officieel bij Ministerieel Besluit toegekend. Pas in 1923 zou het wapen officieel worden toegekend aan de gemeente Bever.

Meer info op https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Bever

Het gebruik van het wapenschild van Bever kan enkel na goedkeuring van het bestuur.