Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Gezondheidsraad

Gezondheidsraad

De gezondheidsraad wil een gezonde levensstijl realiseren bij jong en oud en steunt daarom projecten die de gezondheid van verschillende doelgroepen bevorderen.

Administratief bediende Gezondheid
Vera Stevens

Voorzitter
Van Tichelen André - andre@vantichelen.com