Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Pontembeekwandeling Bever

Pontembeekwandeling - 6,5 km

We vertrekken op de Plaats waar de huizen in oorsprong dateren uit de 18de eeuw. Op het voorpleintje staat nog een arduinen steen waar vroeger de veldwachter, na de hoogmis, de officiële berichten omriep.
We stappen in de richting van Tollembeek. Links van de straat staat ons gemeentehuis gebouwd in 1889. Even verder links zien we de overblijvende gebouwen van het kasteel de MASSIET opgetrokken in 1631-‘32 door Philippe de MASSIET, de toenmalige eigenaar van het achterleen RUBEMPRE.
Het gebouwencomplex rechtover werd in 1780 aangekocht door Josse RIGAUX die er in 1789 een hoeve met brouwerij, stokerij en windmolen (verwoest door een brand in 1901) liet bouwen.
N.B.: deze stallingen werden aangekocht en gerestaureerd door de familie WYVERKENS.
Enkele meter verder overschrijden we de Pontembeek (of Plasbeek), één van de twee hoofdbeken van Bever.
Zo komen we in de Kamstraat (Kam betekent brouwerij) en aan de kleine dries gevormd door de 2 wegen die vanuit Bever naar Tollembeek en Sint-Pieters-Kapelle leiden. Daar staat in de schaduw van een eeuwenoude lindeboom de witte, achthoekige kapel van O.L.V. van Altijddurende Bijstand, gebouwd in 1725 volgens de laatste wilsbeschikkingen van Philippe de MASSIET. Het wordt een echte kapellekenswandeling want wanneer wij wat verder naar rechts afslaan komen wij op een driesprong waar wij nu links lopen en daar ontdekken wij een laag kapelletje opgetrokken door de eigenaar van de nieuwe fermette.

Wij lopen een eind verder tot wij in de bocht rechts de arduinen kapel van SERMEUS gebouwd in 1733 ontdekken. Dan volgen wij de weg naar Puydt. Onderweg pronken nog talrijke gevelkruisen en kapelletjes.
In de poelen die we rechts in het open veld zien, werd vroeger vlas geroot.
We merken nu links tussen de huizen de kapel van Ghesuele toegewijd aan de H. Bernardus, waar men vroeger de relikwie kwam vereren om bevrijd te blijven van de varkenspest.

Onze wandeling loopt evenwel niet naar deze kapel want we volgen nu de veldbaan rechts "Pontembeekwandeling" zoals aangeduid op een plaat aan een paal en we steken weer de Pontembeek over.
Aan het verbouwde hof VAN DAMME, zien we enkele meter verder een kloktorentje en een mooi kapelletje.
Nu nemen we rechts de richting Torrezeel waar zich ter hoogte van het Neerhof een gesloten hoeve en een "kalvaar" bevindt. Deze werd er in 1830 geplaatst naar aanleiding van de onafhankelijkheid van België. Alleen het kruis is nog oorspronkelijk.

Nu keren we terug naar het dorpscentrum. Even stappen en we ontdekken links van de weg nog twee fraaie kapelletjes. Aan de muur van een 18de eeuws boerenhuis staat een kapel met origineel nishekkentje. Daar was een oliestampmolen gevestigd.

Wij slaan links af en komen voorbij de wijk "Freest" en we volgen een smalle weg langs de vroegere pastorie. We komen nu terug op ons vertrekpunt: de Plaats.