Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning of melding voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Als u in Vlaanderen een bedrijf wil opstarten, moet u nagaan in welke mate uw bedrijf hinderlijk zijn zal voor het milieu, met andere woorden of uw bedrijf of onderdelen ervan zich bevindt in de lijst van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen van VLAREM .

In deze indelingslijst staat bepaald onder welke klasse uw activiteit valt: klasse 1, 2 of 3. Info omtrent VLAREM: http://navigator.emis.vito.be

Voor welke milieu-gerelateerde zaken kan je terecht in het omgevingsloket?
- Aanvraag van een omgevingvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (klasse 1 en 2)
- Melding van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (klasse 3)
- Melding van overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit 
- Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van milieuvoorwaarden
- Melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit
- Bestaande milieuvergunning omzetten naar een omgevingsvergunning

 

Dienst omgeving - maandag, donderdag (om de twee weken) en vrijdag

Omgevingsambtenaar

Vanholder Myriam