Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Burghtwandeling Bever

Burghtwandeling - 7,5 km

We vertrekken op de Plaats aan de St-Martinuskerk opgetrokken op het einde van de 18de eeuw en afgewerkt in 1804 (1).
We stappen naar het kruispunt beneden de Plaats, slaan daar linksaf, richting Viane.
Ongeveer 100 m voorbij het kerkhof slaan we linksaf (2).
Via deze weg krijgen we een prachtig landschap en vergezicht te bewonderen. Tot in de 18de eeuw was deze kouter zeer bebost en maakte deel uit van het "Beverbos".

Rechts merken we de romp van de oude molen van Théophile DENUT op. De bosmolen, zo werd hij genoemd, werd opgetrokken door Baron de BLONDEL van Viane in 1828.
We bereiken de betonweg (3) en we slaan rechtsaf naar het gehucht Bloemendael.
Aan de volgende driesprong (4) slaan we linksaf tot aan de garage CAPIAU en we volgen de richting Akrenbos. We komen nu aan de grote baan Bever-Deux-Acren (5).
We laten de burchtheuvel, laatste getuige van het Mottekasteel, links en we steken de Wijzebeek over.

Wat verder komen we aan de Sint-Gereonkerk, een hallekerkje van 1857 met een portaal gestut door arduinen zuilen (6). Een herdenkingsmonument herinnert ons aan de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. Naast het kerkje bevindt zich een oude pastorie.

Bij het volgende kruispunt slaan we linksaf en wat verder aan de driesprong opnieuw links (7). Aan het e.k. kruispunt volgen we gewoon de baan tot we aan een bosje komen waar de Carmoybeek stroomt. Wat verder komen we aan een driesprong (8) waar we links afslaan; de baan rechts leidt naar het "Hof van FONTEINE", een grote vierkantige, gesloten hoeve die we in de verte zien.
We bereiken opnieuw de Wijzebeek (9) tussen weiden en akkers. In deze omgeving werd in 1595 een heks ter dood veroordeeld.

Aan de volgende driesprong (10) nemen we links de holle weg, de Molenketse, die Broeck met Burght verbindt.
Daar bevond zich vroeger één van de vijf molens van Bever: de houten molen van Broeck (wordt het eerst vermeld in 1502 en verdween in 1666).

Aan de volgende driesprong (11) nemen we links en zo komen we aan de St-Martinuskapel in het gehucht Burght (12). Ze werd gebouwd in 1760. Van buiten bekeken is de kapel een merkwaardig gebouwtje; binnen is dit bedehuis volledig opgeknapt door de buurtbewoners. Waar vroeger het beeld van Sint-Maarten werd vereerd, bracht men in 1885 een Lourdesgrot aan.
We verlaten deze plek en begeven ons richting dorpscentrum. We stappen ± 700 m en we slaan links Poreel in.
Zo komen we aan het oude klooster (13) gesticht in 1830 door de Zusters van St-Franciscus van Sales en in 1975 aangekocht door Jean-Luc VAN ACKER om er een jeugdheem van te maken, maar die wegens gezondheidsredenen moest stoppen. Nu is het "Rosario", een stiltecentrum geworden.
Via het kettingstraatje "Beneden de trappen" komen we terug aan de kerk, waar we vertrokken zijn.