Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Geboorte

Aangifte van geboorte

Aangifte:

Elke geboorte moet uiterlijk vijftien dagen na de bevalling (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen meegerekend) worden aangegeven bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaats had.
Als de bevalling plaats had in het ziekenhuis, moet de aangifte dus gebeuren in de gemeente van het ziekenhuis.
Is de vijftiende dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag.
De aangifte gebeurt door de vader, de moeder of door beiden.
Andere getuigen zijn niet vereist.

Volgende documenten moeten worden voorgelegd :

  • identiteitskaart
  • statistisch formulier, ingevuld door de arts of verloskundige die bij de bevalling aanwezig was
  • trouwboekje
  • bij erkenning voor de geboorte: attest van erkenning meebrengen

Geboorteakten:

Geboorteakten kan u steeds aanvragen in de gemeente waar de persoon werd geboren.

Geboortepremie:

De gemeente schenkt bij de geboorte of adoptie van een kind een premie onder de vorm van een gratis rol gele huisvuilzakken.