Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Mijn dossier

Mijn dossier

De applicatie ‘Mijn dossier’ biedt u de mogelijkheid om zelf gratis attesten uit het Rijksregister op te vragen, te downloaden of af te drukken. Deze attesten dragen de digitale stempel van het Rijksregister, zijn moeilijker te vervalsen en hebben digitaal dezelfde juridische waarde als attesten die worden verkregen via de gemeente.

De 10 attesten die beschikbaar zijn:

  1. Uittreksel uit de registers
  2. Attest van hoofdverblijfplaats
  3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  4. Attest van gezinssamenstelling
  5. Attest van leven
  6. Attest van Belgische nationaliteit
  7. Attest van het kiesregister
  8. Attest van wettelijke samenwoning
  9. Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
  10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/