Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Financieel Directeur

Financieel Directeur

De Financieel Directeur houdt, in opdracht van het college van burgemeester en schepenen, een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de gemeente en van het OCMW.

De Financieel Directeur is verantwoordelijk voor de boekhouding van de gemeente en van het OCMW. Hij int alle ontvangsten (waaronder belastingen), en doet alle uitgaven voor de gemeente en het OCMW. Hij staat in voor de wettelijke controle op het budget.

Elisabeth de Crombrugghe