Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Wettelijk samenwonen

Aangifte van wettelijk samenwonen

Beslist u wettelijk samen te wonen dan moet u een schriftelijke verklaring indienen bij de dienst Bevolking.
 

Deze verklaring moet volgende gegevens bevatten :

 • datum
 • naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding dat de partijen kennis hebben genomen van de artikels van het Burgerlijk Wetboek die dit statuut regelen
 • eventuele notariële akte over de samenlevingsvoorwaarden

U kan hiervoor een formulier bij de dienst Bevolking verkrijgen.

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet u:

 • juridisch bekwaam zijn
 • niet gehuwd of verbonden zijn door een andere wettelijke samenwoning
 • samenwonen op hetzelfde adres (in de gemeente waar u de verklaring doet)

Beide partners dienen zich, voor de registratie, persoonlijk bij de dienst Bevolking aan te bieden.

Het wettelijk samenwonen wordt vermeld in het bevolkingsregister.

Wanneer u de wettelijke samenwoning wil beëindigen, moet u hiervan eveneens melding doen bij de dienst Bevolking.

Het samenwonen eindigt:

 •  automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de partners 
 •  vrijwillig door een gezamenlijke of een eenzijdige verklaring

Een verklaring om het samenwonen te beëindigen kan gezamenlijk ingediend worden, of door een van beide partners. U geeft deze schriftelijke verklaring af aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente. U krijgt een ontvangstbewijs van deze afgifte.

De verklaring vermeldt:

 • de datum van de verklaring 
 • de naam, de voornamen, de geboorteplaats en –datum van de partners 
 • de handtekening van beide partners of van de partner die verklaring aflegt 
 • de woonplaats van beide partners 
 • dat een van de partners of beiden een einde willen maken aan de wettelijke samenwoning