Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

waarvoor kan je er terecht ?

Waarvoor kan je er terecht?

Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen. Elk kind heeft het wel eens moeilijk en meestal gaat dat gelukkig ook weer over. Maar als het blijft duren, dan is hulp echt welkom.

Jij als ouder hebt steeds recht op uitleg over deze hulp en wordt als vanzelfsprekend betrokken bij de verschillende stappen. Een individuele begeleiding van een kind jonger dan 12 jaar wordt door het CLB pas opgestart mits toestemming van de ouders.

 

In een CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, schoolartsen en verpleegkundigen. De verschillende teamleden werken samen, elk vanuit hun eigen deskundigheid. Welk team de school van jouw kind begeleidt, vind je in het schoolreglement en op www.clbhalle.be .

We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe.

Je kan dus zeker ook los van de school bij het CLB terecht.

Kunnen wij je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen.

 

Het CLB biedt ook gratis inentingen aan.

Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen moeten de ouders steeds toestemming geven.