Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Historisch overzicht

Historisch overzicht

 

Volgens de etymologen heeft de naam van onze gemeente Bever waarschijnlijk een Keltische oorsprong (beven = grens; beber = knaagdier bever).
De naam van onze gemeente komt voor het eerst voor in 946, in een akte van de abdij van Gembloers.
Gedurende het feodaal tijdperk werd het gebied in twee grote heerlijkheden verdeeld: het domein van RUBEMPRE-RENESSE dat in 1621 door de familie de MASSIET werd aangekocht en het domein van Hallut (Burght) dat later werd overgenomen door de familie de CROY wiens wapenschild nu nog ons gemeentewapen is.
Deze twee domeinen hingen af van de soevereiniteit van de graaf van Henegouwen en hadden bovendien schepenschap en een oorkonde.

 

Tijdens de 16de en 17de eeuw kende onze streek eerst de Spaanse verovering; nadien de Oostenrijkse. Gedurende dit tijdperk moesten onze inwoners lijden onder de wanorde, de godsdienstoorlogen, de baldadigheden van de Inquisitie, de pest en de hongersnood.
In 1594 en 1595 werden twee vrouwen (de echtgenotes van Liénard DEL VAL en Sébastien CATIER) door de inquisitoriale rechtbank veroordeeld wegens toverij en verbrand na te zijn gewurgd.
Vanaf 1692, na de veldslag van Steenkerque, werd ons land geconfronteerd met de beproevingen van de Franse onderdrukking en in 1792 gevoegd bij de Franse Republiek. In deze periode hebben vele Beverse jongeren deelgenomen aan verschillende oorlogen in Europa, o.a. aan de Russische Campagne.
Na de veldslag van Waterloo werd België tussen 1815 en 1830 gevoegd bij Noord-Nederland om samen het Koninkrijk der Nederlanden te vormen.
In die periode leefde Bever, zoals alle landelijke gemeenten, rustig verder.

Vanaf 1830, ten gevolge van de onafhankelijkheid, ontwikkelden het land en onze gemeente zich op een nieuwe basis.

Tijdens de oorlog van ’14-’18 moesten de meeste jongens van Bever naar het front en offerden voor de vrijheid van hun landgenoten de schoonste jaren van hun leven op.
Tweeëntwintig jaar later bracht de Tweede Wereldoorlog opnieuw onze families in droefheid. Gedurende de nazi-bezetting moest de bevolking diverse huiszoekingen en aanklachten dulden.
Op 8 mei 1945 werd België bevrijd. Onze mensen vierden stoetsgewijze en met grote vreugde het einde van de bezetting.

In 1963 werd Bever met een belangrijk deel van Akrenbos overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Brabant; de gehuchten Warissaet en Groenstraat werden overgeheveld naar Silly.

Simon DRISCART