Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

wat doen we?

Wat doen we?

Het Sterretje is een door Kind en Gezin erkend initiatief buitenschoolse kinderopvang, met een opvangcapaciteit voor 80 kinderen.

In 1996 gaf het OCMW bestuur het startschot voor dit initiatief. Het OCMW bestuur besloot om in het voormalige pastorijgebouw van Bever, met een uniek en authentiek karakter een buitenschoolse kinderopvang in te richten. Doorheen de jaren groeide het Sterretje geleidelijk aan uit tot een unieke vaste waarde in Bever.

Kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen er vóór en na de schooluren, tijdens schoolvakanties en op snipperdagen terecht.

Op de benedenverdieping biedt het Sterretje opvang aan kleuters tot 6 jaar. Vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar gebeurt de opvang op de bovenverdieping, die recentelijk werd uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte.

Bij goed weer kunnen alle kinderen genieten van een grote buitenspeelruimte, met trampolines, speeltuigen, fietsjes, springtouwen, voetbalgelegenheid, speelhuisjes , enz.

Tijdens vakanties en op woensdagnamiddagen biedt het Sterretje een gevarieerd activiteitenaanbod aan. Het team kiest met aandacht voor het leeftijdsniveau van de kinderen de aangeboden knutselactiviteiten, de spelletjes, de sportactiviteiten, de uitstapjes (bowling, paardrijden, zwemmen, wandeltocht, kinderboerderij, …), enz.

Men tracht hierbij de interesses en talenten van de kinderen te prikkelen, met respect voor de eigenheid van elk kind. Tijdens de vakanties kaderen de activiteiten telkens per week in een thema (Halloween, piraten, circus, kunst, lente, Pasen, de wereld rond,…).

Kinderen zijn vrij om al dan niet deel te nemen aan de begeleide activiteiten. Naast de activiteiten beschikt het Sterretje immers over een ruime keuze aan leeftijdsgebonden spelmateriaal (kleurplaten, leesboekjes, keukentje, winkeltje, puzzels, blokken, racebaan, ballenbad, motorische ruimte, kickertafel, biljart, poppen + materiaal, gezelschapsspelen, …).

Tijdens vakanties is er voor de allerkleinsten de mogelijkheid voor een middagdutje. De begeleidsters bieden hen ook de nodige ondersteuning tijdens de eetmomenten.

Het Sterretje organiseert jaarlijks een opendeurdag tijdens de Dorpsfeesten van Bever. Het team ontvangt u graag voor een ontspannen babbel en biedt u dan de gelegenheid om de opvang en de medewerkers te leren kennen.

Alvorens ouders van de opvang in Het Sterretje gebruik kunnen maken, dient er een  inschrijvingsdossier van het kind opgemaakt te worden.

We vragen om een afspraak te plannen met één van de coördinatoren op het nummer 054/588975.

Tijdens dit kennismakingsmoment brengt de coördinator het inschrijvingsdossier van het kind in orde, stelt de werking en de infrastructuur van Het Sterretje uitgebreid voor.

Voor meer info, contacteer kinderopvang ‘t Sterretje:

Isabelle Vanderputten – Kimberley Batselier