Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Uittreksel uit geboorte-, overlijdens- of huwelijksregister

Uittreksels uit geboorte-, overlijdens- of huwelijksregister

Een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand is een uittreksel van persoonsgegevens die in een akte vermeld staan.

U kan met behulp van de elektronische identiteitskaart zelf een digitaal uittreksel downloaden via Mijn Dossier : https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/