Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Registratie geiten, schapen, herten en kameelachtigen

Op 21 april 2021 trad de Europese dierengezondheidswet in voege. Deze wetgeving verplicht dat ook houders van landbouwdieren zoals geiten, schapen, herten en kameelachtigen (alpaca’s, lama’s, …) geregistreerd moeten worden in Sanitel. Dit is de databank van het FAVV ontwikkeld voor de identificatie en registratie van de Belgische veestapel.

In een notendop:

  • Zodra je minstens één landbouwdier (zoals hierboven beschreven) houdt, laat je je registreren via Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
  • Je houdt een register bij met de aanwezige dieren.
  • Bij elke aankomst of vertrek van een dier maakt de vervoerder een verplaatsingsdocument op.
  • Je geeft jaarlijks via de 15-decembertelling door hoeveel dieren er bij jou aanwezig zijn.
  • Stop je met het houden van deze dieren? Dan is het belangrijk om deze stopzetting aan DGZ te melden.
  • De gebruikelijke identificatie van kameelachtigen gebeurt met een injecteerbare transponder (chip).
  • Houders van kleine herkauwers betalen op vandaag een jaarlijkse retributie van € 13,00 aan DGZ zolang hun beslagnummer actief staat. In de toekomst zal deze retributie ook geïnd worden bij houders van kameelachtigen.

Neem zeker een kijkje op de website www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r