Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

dossier

Dossier

Als er begeleiding rond je kind wordt opgestart, maken we een dossier op. Daarin komt alles wat met de begeleiding te maken heeft.

We houden ons daarbij uiteraard aan enkele regels:

  • in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
  • de gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld
  • het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ (www.rechtspositie.be) worden gerespecteerd

Gedetailleerde informatie over de geldende regelgeving kan je op het CLB bekomen.

We houden het dossier van je kind in het CLB nog minstens tien jaar na het laatste algemeen medisch onderzoek bij.

Naar een andere school?

Gaat je kind naar een andere school dan gaat het dossier naar de CLB-medewerker met wie die school samen werkt. Jij als ouder hoeft daar niets voor te doen.

Wil je niet dat het hele dossier doorgegeven wordt naar de nieuwe CLB-medewerker dan moet je dat schriftelijk meedelen, binnen de 10 dagen na inschrijving in de andere school. Sommige gegevens worden verplicht doorgegeven zoals identificatiegegevens, gegevens over de leerplicht, inentingen, medische onderzoeken en de opvolging hiervan.