Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Overlijden

Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer.
De aangifte moet gebeuren op het gemeentehuis van de gemeente waar het overlijden plaats had.
De begrafenisondernemer regelt dan verder de formaliteiten met de gemeente.

Nodige documenten :

  • medisch attest van overlijden
  • identiteitskaart van de overledene
  • trouwboekje (voor gehuwden, weduwen en weduwnaars)
  • eventueel rijbewijs
  • attest wilsverklaring betreffende de teraardebestelling (afgeleverd door de gemeente van woonst)

Uittreksels uit de overlijdensakte kunt u aanvragen in de gemeente van overlijden.