Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Wettigen handtekening en gelijkvormig verklaren documenten

Wettigen handtekening en gelijkvormig verklaren documenten

Het wettigen van een handtekening kan wanneer betrokkene zich persoonlijk aanbiedt of wanneer iemand de identiteitskaart van betrokkene voorlegt.
Inwoners kunnen een document gelijkvormig laten verklaren door zowel het origineel als de kopie voor te leggen.
Akten kunnen niet gelijkvormig worden verklaard.
Akten van de burgerlijke stand kunnen enkel afgeleverd worden in de gemeente waar zij werden opgemaakt of overgeschreven.
Notariële akten kunnen enkel door de notaris worden afgeleverd.