Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Meerjarenplannen en jaarrekeningen

Meerjarenplan 2020-2025

De beleids- en beheerscyclus (BBC) is het plannings-, registratie- en evaluatiesysteem van gemeenten. Sinds 2014 moeten alle gemeenten, OCMW's, AGB's en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen de beleids- en beheerscyclus toepassen. 

De BBC is één geïntegreerd instrumentarium om het beleid te:

  • Plannen en budgetteren (Meerjarenplan)
  • Registreren (boekhouding)
  • Rapporteren en evalueren (jaarrekening)

In de BBC staan beleidskeuzes centraal.