Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Seniorendienst

Seniorendienst

Op www.vlaamse-seniorensite.be kunnen 50-plussers en senioren alle activiteiten en/of seniorenvriendelijke centra consulteren.

Sporten voor 50-plussers : https://www.sport.vlaanderen/

Administratief bediende Senioren

Vera Stevens

 

Denk je pensioengerechtigd te zijn en heb je vragen hierover? Wend je tot de sociale dienst.