Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

Seniorenraad

Seniorenraad

De Seniorenraad heeft een adviserende rol naar plaatselijk, regionaal, provinciaal en nationaal beleid met betrekking tot alle seniorenproblemen en een stimulerende rol naar overheden, verenigingen, diensten en individuen.

DOELSTELLINGEN

  • onderzoeken van behoeften van senioren in de lokale samenleving 
  • signaleren van behoeften en knelpunten aan gemeentebestuur
  • opvolging van de realisatie van de beslissingen
  • informeren van senioren over gemeentelijke beslissingen en voordelen die hun aanbelangen
  • hulp bieden bij administratieve aangelegenheden 
  • overleggen en coördineren met andere ouderenverenigingen 
  • samenwerken met andere adviesorganen 

Voorzitter
Denise Duverger - deniseduverger@gmail.com

 

FedOS vzw streeft er naar om +50-ers, en ouderen in het algemeen, zoveel mogelijk te laten participeren aan het sociaal-cultureel leven in Vlaanderen & Brussel (www.fedos.be) . Neem alvast een kijkje op www.cultuurpauze.be ; een initatief van FedOS vzw.