hoofding BEVER BIEVENE

Cultuurraad 

De Cultuurraad is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor alles wat met cultuur te maken heeft. Dit orgaan staat in voor het adviseren van de gemeente, maar ontwikkelt daarnaast ook een eigen werking rond specifieke thema's.

 

Administratief bediende Cultuur

Myriam Vanholder

 

Samenstelling

Deschuyteneer Marie-Jeanne Voorzitter, Secretaris marie.jeanne.deschuyteneer@telenet.be
Durang Anna Penningmeester  
Sauvage Georges Lid  
Van Vreckem Thierry Lid  
Beké Jean-Pierre Lid  
Flamant Marleen Schepen van Cultuur  
Vanholder Myriam Administratief bediende Cultuur  

 

 

 

 

FedOS vzw streeft er naar om +50-ers, en ouderen in het algemeen, zoveel mogelijk te laten participeren aan het sociaal-cultureel leven in Vlaanderen & Brussel. Neem alvast een kijkje op www.cultuurpauze.be ; een initatief van FedOS vzw.