Bever, kruispunt van culturen
Biévène, à la croisée des cultures

De federale ombudsman

De federale ombudsman

Luisteren -  bemiddelen - verbeteren

Je vindt dat een federale administratie een fout maakte waar je nadeel van ondervindt...
Of je wacht al geruime tijd op een antwoord van deze administratie en je aandringen haalt niets uit...
Misschien werd je wel op een onheuse wijze behandeld door een ambtenaar in dienst...

Blijf niet met je klacht zitten... De federale Ombudsman kan je helpen.

Let wel! Hij kan en mag enkel klachten onderzoeken over federale administraties.
Dus, geen klachten over gemeentelijke of provinciale diensten, noch over regionale of gemeenschapsinstellingen en evenmin over hoven en rechtbanken.
Hij bemiddelt ook niet in privé-geschillen.

Ben je niet echt zeker wie je klacht dan wel kan onderzoeken?
Kijk er dan even www.ombudsman.be op na.