hoofding BEVER BIEVENE

KGA 

Gezien de zeer kleine hoeveelheden Klein Gevaarlijk Afval die opgehaald wordt in onze gemeente, zal de huis-aan-huis-inzameling van KGA stopgezet worden.
De haal-methode wordt vervangen door een breng-methode.

De data vindt u op de afvalkalender.